Örebro Stadsbuss

Tidtabeller, kartor

 

Det nya linjenätet är ett direkt resultat av alla de förslag, synpunkter och idéer som har kommit in från örebroarna. Genom en central bytespunkt, samordnade tidtabeller, mer regelbundna avgångar och ökad punktlighet hoppas vi att det nya linjenätet ska göra det mer attraktivt att välja bussen framför bilen. Vårt mål är att det kollektiva resandet ska öka. 

Under 2012 och 2013 har Länstrafiken fört dialog med allmänheten om stadstrafiken. Det nya linjenätet är ett direkt resultat av alla de förslag, synpunkter och idéer som har kommit in från örebroarna. I och med det nya linjenätet vill vi skapa en busstrafik som är anpassad till invånarnas behov. Den största skillnaden mellan det nuvarande och det nya linjenätet är att alla stadsbusslinjer kommer att få en gemensam knutpunkt strax intill Örebro slott. De flesta linjer kommer också att gå i ett gemensamt stråk genom centrumområdet via Resecentrum, Slottet och Konserthuset. Det nya linjenätet innebär samordnade tidtabeller och mer regelbundna avgångar. Alla större stadsdelar får 10-minuterstrafik hela dagen, och i lågtrafik avgår bussarna var 15:e minut.

 

Här är tidtabellen som gäller från 16 februari 2014 

Linje 1 Mosås-Slottet      Karta linje 1 Mosås-Slottet

Linje 1,2 Lundby-Slottet      Karta linje 1,2, Lundby-Slottet 

Linje 2,3 Brickebacken-Slottet      Karta linje 2,3 Brickebacken-Slottet 

Linje 3,4 Mellringe-Slottet      Karta linje 3,4 Mellringe-Slottet

Linje 4 Adolfsberg-Slottet      Karta linje 4 Adolfsberg-Slottet 

Linje 5 Adolfsberg-Slottet      Karta linje 5 Adolfsberg-Slottet

Linje 5 Hovsta-Slottet      Karta linje 5 Hovsta-Slottet

Linje 6 Hjärsta-Slottet      Karta linje 6 Hjärsta-Slottet

Linje 6 Tybble-Slottet      Karta linje 6 Tybble-Slottet

Linje 7 Björkhaga-Slottet      Karta linje 7 Björkhaga-Slottet

Linje 7 Lillån-Slottet      Karta linje 7 Lillån-Slottet   

Linje 8 Bettorp-Slottet      Karta linje 8 Bettorp-Slottet

Linje 8 Björkhaga-Slottet      Karta linje 8 Björkhaga-Slottet

Linje 9 Björkhaga-Slottet      Karta linje 9 Björkhaga-Slottet 

Linje 9 Universitetet-Slottet      Karta linje 9 Universitetet-Slottet

Linje 10 Lundby-Våghustorget      Karta linje 10 Lundby-Våghustorget 

Linje 10 Universitetet-Våghustorget      Karta linje 10 Universitetet-Våghustorge

Linje 20 Expressbuss Universitetet-Resecentrum      Karta linje 20 Universitetet-Resecentrum 

Linje 21 Berglunda-Slottet-USÖ      Karta linje 21 Berglunda-USÖ 

Linje 22 Törsjö-Slottet      Karta linje 22 Törsjö-Slottet 

Linje 22 Wadköping-Slottet      Karta linje 22 Wadköping-Slottet

Linje 28 Rynninge-Slottet        Karta linje 28 Rynninge-Slottet 

Linjekarta Örebro stadsbuss (tunnelbanekarta)