Örebro Stadsbuss

Tidtabeller, kartor

Under 2012 och 2013 har Länstrafiken fört dialog med allmänheten om stadstrafiken. Det nya linjenätet är ett direkt resultat av alla de förslag, synpunkter och idéer som har kommit in från örebroarna. I och med det nya linjenätet vill vi skapa en busstrafik som är anpassad till invånarnas behov. Den största skillnaden mellan det nuvarande och det nya linjenätet är att alla stadsbusslinjer kommer att få en gemensam knutpunkt strax intill Örebro slott. De flesta linjer kommer också att gå i ett gemensamt stråk genom centrumområdet via Resecentrum, Slottet och Konserthuset. Det nya linjenätet innebär samordnade tidtabeller och mer regelbundna avgångar. Alla större stadsdelar får 10-minuterstrafik hela dagen, och i lågtrafik avgår bussarna var 15:e minut.
 
Här är tidtabellerna samt kartorna för varje linje som gäller från 14 juni till 15 augusti

TIDTABELLER